درباره ما

 

معرفی شرکت پرتو فرازان:

  شرکت پرتوفرازان آویژه کیمیا در اواخر سال 1393 تاسیس شد. این شرکت با فرهنگ سازمانی عملیاتی و با نگاه به آینده  به دنبال بین المللی شدن و فتح بازارهای جهانی است.

  این شرکت، سیستم تامین مواد اولیه برای تولید کاتالیست خودرو، طراحی محصولات، مهندسی و انجام آزمایشات مداوم براساس استانداردهای بین المللی را پیش بینی و عملیاتی نموده است.

شرکت پرتو فرازان افراد با سابقه و مستعد فعال در این صنعت و در بخش های مختلف مواد شیمیایی، طراحی مکانیکی، فنی خودرو و ...  را به کار گرفته است. همچنین بخش تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت شامل تیم متخصصان داخلی و خارجی و اساتید دانشگاه های معتبر بین المللی می باشد. تجزیه و تحلیل و به روز نمودن تکنولوژی تولید و آزمایش محصولات سر لوحه و یکی از اهداف شرکت پرتوفرازان آویژه کیمیا است. برای نیل به این هدف، این شرکت، مجهز به مرکز انجام انواع آزمایشات مربوط به محصولات کاتالیستی شامل تجهیزات تست بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.